Velkommen til søknadsportalen for barnehager i Bærum kommune

Søk barnehageplass.
Du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.

Takker du ja til ny barnehageplass, må du huske å si opp eksisterende plass.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp eksisterende plass

Si opp plass (krever pålogging)
Det er kun søker som har tilgang til dette (ikke medsøker).
Merk at oppsigelsestid reguleres i den enkelte barnehages vedtekter.

Endre familieopplysninger (krever pålogging)

Endre kontaktopplysninger (krever pålogging)
Husk å oppdatere med riktig kontaktinformasjon. (adresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer).