Velkommen til søknadsportalen for barnehager i Bærum kommune

Søk barnehageplass for barn med folkeregistrert adresse i Bærum
Du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer.

Søk barnehageplass for barn uten folkeregistrert adresse i Bærum
Du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.

Er du pålogget via ID-porten kan du her:

Se, endre eller slette søknaden
Det er kun søkeren som kan endre eller slette søknaden.

Svare på tilbud
Det er den som ble valgt til å motta tilbud og faktura ved innsending av søknad som må være logget på for å svare på tilbudet. Takker du ja til ny barnehageplass, må du huske å si opp eksisterende plass.

Si opp plass
Det er kun søker som har tilgang til dette (ikke medsøker).
Merk at oppsigelsestid reguleres i den enkelte barnehages vedtekter.

Endre familieopplysninger

Endre kontaktopplysninger
Husk å oppdatere med riktig kontaktinformasjon. (e-postadresse og mobiltelefonnummer).